Pärnu linna, Kalda tn 2 ja Kalda tn 4 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Pärnu linn
Maakond:
Pärnu maakond
Klient:
Transcom Vara AS
Tähtaeg:
17.04.2015
Valmimisaeg:
11.01.2015 — 17.04.2015
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee