Pärnu reoveepuhasti settekäitluse teostatavusuuringu keskkonnamõju eelhinnangu koostamine

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Pärnu linn
Maakond:
Pärnu maakond
Klient:
Pärnu Vesi AS
Tähtaeg:
10.01.2013
Valmimisaeg:
13.12.2012 — 10.01.2013
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee