Peipsi järve äärsete sadamate ja randade (kokku 11) rekonstrueerimiseks vajaliku eksperthinnangu (KMH eelhinnangu) ning vee-erikasutusloa taotluste koostamine

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis, Keskkonnaload ja keskkonnalubade taotlemine ja aruandlus
Vald:
Kasepää vald, Peipsiääre vald, Kallaste linn
Maakond:
Jõgeva maakond, Tartu maakond
Klient:
Peipsi Ühendus MTÜ
Tähtaeg:
25.09.2011
Valmimisaeg:
21.07.2011 — 25.09.2011
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee