Peipsiääre valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

KSH objektiks on Peipsiääre valla üldplaneering, mida koostab Peipsiääre Vallavalitus koostöös OÜ GEPA Maa- ja Ehituskorraldus konsultantidega.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Peipsiääre vald
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Peipsiääre Vallavalitsus
Tähtaeg:
29.09.2007
Valmimisaeg:
04.04.2007 — 29.09.2007
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee