Pihkva tn 48a ja 48b detailplaneeringu KSH

KSH aruanne heakskiidetud 25.09.2015.a Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni kirjaga nr JT 6-8/15/18377-8.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Mustvee linn
Maakond:
Jõgeva maakond
Klient:
Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ
Tähtaeg:
25.09.2015
Valmimisaeg:
13.10.2013 — 25.09.2015
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee