Põhimaantee 7 Riia – Pihkva (E77) km 195,565-209,195 asuva Tsiiruli – Missokülä lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti keskkonnamõju eelhinnangu koostamine

Koostati maantee rekonstrueerimise projekti keskkonnamõju eelhinnang.

Valdkond:
Eelhindamine, eelhinnang, Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Misso vald
Maakond:
Võru maakond
Klient:
Toner-Projekt OÜ
Tähtaeg:
31.08.2016
Valmimisaeg:
01.06.2016 — 31.08.2016
Sisestas:
Kersti Kuum, 52 21 964; E-post: kersti[ätt]alkranel.ee