Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 197 kuni 201 ümberehituse eelprojekti keskkonnamõju eelhinnang

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Kambja vald
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Toner-Projekt OÜ
Tähtaeg:
17.11.2013
Valmimisaeg:
22.09.2013 — 17.11.2013
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee