Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 198 kuni 201 ümberehituse tehnilise projekti keskkonnamõju eelhinnang

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Kambja vald
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Maanteeamet
Tähtaeg:
08.09.2015
Valmimisaeg:
15.04.2015 — 08.09.2015
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee