Põltsamaa hooldekodu teenuskeskuse asukohavalik ning planeeringu kava KSH eelhinnang

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Põltsamaa vald
Maakond:
Jõgeva maakond
Klient:
AB Artes Terrae OÜ
Tähtaeg:
19.12.2019
Valmimisaeg:
01.10.2019 — 19.12.2019
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee