Põltsamaa jäätmejaama asukohavaliku keskkonnahinnang

OÜ Alkranel teostas Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ teostatud töö “Põltsamaa jäätmejaama rajamise teostatavusuuring” koosseisus jäätmejaama asukohaalternatiivide võrdluse keskkonnakriteeriumitest lähtuvalt ja pakkus keskkonnahinnangu alusel välja sobivaima asukoha Põltsamaa jäätmejaama rajamiseks.

Valdkond:
Konsultatsioonid ja keskkonnauuringud, Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Põltsamaa linn
Maakond:
Jõgeva maakond
Klient:
Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ
Tähtaeg:
29.03.2004
Valmimisaeg:
17.03.2004 — 29.03.2004
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee