Põltsamaa reoveekogumisala veemajandusprojekti tehnilise projekti (2019) keskkonnamõju hindamise (KMH) eelhinnang

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Põltsamaa vald
Maakond:
Jõgeva maakond
Klient:
Põltsamaa Varahalduse OÜ
Tähtaeg:
06.03.2019
Valmimisaeg:
01.03.2019 — 06.03.2019
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee