Põlva ja Räpina linna ühisveevärgi ja -kanalistasiooni rekonstrueerimine ja arendamine. Keskkonnamõju eelhinnang

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Põlva vald, Räpina vald
Maakond:
Põlva maakond
Klient:
Infragate Eesti AS
Tähtaeg:
23.04.2015
Valmimisaeg:
16.03.2015 — 23.04.2015
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee