Põlva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava finantsprognoosi koostamine aastateks 2013-2025

Valdkond:
Arengukavad ja planeeringud
Vald:
Põlva linn
Maakond:
Põlva maakond
Klient:
Põlva Linnavalitsus
Tähtaeg:
29.03.2013
Valmimisaeg:
06.03.2013 — 29.03.2013
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee