Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 ja Soesaare külas Pärnaveere katastriüksuse, Tedre katastriüksuse osa ja lähialade detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis, Mürauuringud, müra hindamine ja müralevi modelleerimine
Vald:
Põlva vald
Maakond:
Põlva maakond
Klient:
Põlva Vallavalitsus
Tähtaeg:
16.08.2019
Valmimisaeg:
18.08.2018 — 16.08.2019
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee