Põlva paisjärve tervendamiskava koostamine

Teostati Põlva paisjärve seisundi hindamine (loomastik, taimestik), sette- ja veeproovide võtmine ja prooviniitmised ning pakutakse välja meetmed järve seisundi parandamiseks.

Valdkond:
Veemajandusalane nõustamine (planeerimine, uuringud, koolitused, konsultatsioonid ja analüüsid), Konsultatsioonid ja keskkonnauuringud, Uuringute, analüüside, juhendmaterjalide ja metoodikate koostamine, Põhja- ja pinnaveeuuringud (sh. joogivesi) ning -seire
Vald:
Põlva linn
Maakond:
Põlva maakond
Klient:
Põlva Linnavalitsus
Tähtaeg:
30.06.2011
Valmimisaeg:
03.06.2010 — 30.06.2011
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee