Potsepa karjäär – KMH läbiviimine

Aruanne nõuetele vastavaks tunnistatud 23.10.2020. a kirjaga nr 6-3/20/2425-25

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Pärnu linn
Maakond:
Pärnu maakond
Klient:
Eesti Killustik OÜ
Tähtaeg:
23.10.2020
Valmimisaeg:
03.05.2019 — 23.10.2020
Sisestas: