Projekti „Keila valla rannikuala Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna külade kanalisatsioonisüsteemide ehitust ettevalmistavad tegevused“ keskkonnamõju eelhinnang

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Keila vald
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Lahevesi AS
Tähtaeg:
19.05.2016
Valmimisaeg:
07.03.2016 — 19.05.2016
Sisestas: