Projekti “Tehniline abi Põltsamaa ja Pedja jõe piirkonna veemajandusprojektide ettevalmistamiseks” raames Paide linnas kavandatud tegevuste keskkonnamõju eelhindamine

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Paide linn
Maakond:
Järva maakond
Klient:
Keskkonnaprojekt OÜ
Tähtaeg:
17.08.2009
Valmimisaeg:
07.07.2009 — 17.08.2009
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee