Projekti “Tehniline abi Põltsamaa ja Pedja jõe piirkonna veemajandusprojektide ettevalmistamiseks” raames projekti piirkonna asulate (Sh Jõgeva, Põltsamaa, Koeru jt) keskkonnamõju eelhinnangute koostamine

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Põltsamaa linn
Maakond:
Jõgeva maakond, Järva maakond, Lääne-Viru maakond
Klient:
Keskkonnaprojekt OÜ
Tähtaeg:
06.12.2007
Valmimisaeg:
21.11.2006 — 06.12.2007
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee