Projekti “Võru valla ühisveevärgi ja -ühiskanalisatsiooni projekti Ühtekuuluvusfondi veemeetme rahastustaotluse” raames Puiga küla reoveepuhasti rekonstrueerimise tehnoloogilise lahenduse välja töötamine ja teostatavusuuringu koostamine

Valdkond:
Projekteerimine, Reoveepuhastite projekteerimine, Riigihanked ja rahastustaotlused
Vald:
Võru vald
Maakond:
Võru maakond
Klient:
Keskkonnaprojekt OÜ
Tähtaeg:
30.08.2009
Valmimisaeg:
30.07.2009 — 30.08.2009
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee