Punane tn 68, 68a, 68b, 70 ja 70a kruntide ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Detailplaneeringu eesmärk on planeeringualale trammidepoo, jäätmejaama ning tervikliku ärikvartali rajamine.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Tallinn
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Tallinna Keskkonnaamet
Tähtaeg:
30.12.2013
Valmimisaeg:
30.12.2012 — 30.12.2013
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee