Rae valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis, Mürauuringud, müra hindamine ja müralevi modelleerimine
Vald:
Rae vald
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Rae Vallavalitsus
Tähtaeg:
26.07.2007
Valmimisaeg:
17.10.2006 — 26.07.2007
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee