Ranna pst 36 keskkonnamõju strateegiline hindamine

Aruanne heaks kiidetud.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Tartu linn
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Marko Milius
Tähtaeg:
22.05.2013
Valmimisaeg:
20.12.2010 — 22.05.2013
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee