Rauni POÜ kavandatud lüpsilauda detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Orissaare vald
Maakond:
Saare maakond
Klient:
VMT Ehitus AS
Tähtaeg:
13.01.2008
Valmimisaeg:
21.02.2007 — 13.01.2008
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee