Reimani puhkeala detailplaneering

Kõpu Vallavolikogu 07. augusti 2014. a määrusega nr 4 kehtestati Kõpu vallas Vanaveski külas Reimani puhkeküla detailplaneering.

Valdkond:
Üld-, detail- ja teemaplaneeringute koostamine ning analüüsimine, Arengukavad ja planeeringud, Asukohavaliku analüüs, maakasutuse kitsenduste väljaselgitamine enne planeerimist või tegevuslubade taotlemist, Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Kõpu vald
Maakond:
Viljandi maakond
Klient:
Lääne Vara OÜ
Tähtaeg:
12.08.2014
Valmimisaeg:
07.04.2011 — 12.08.2014
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee