Reiu külalissadama keskkonnamõju strateegiline hindamine

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) eesmärgiks oli detailplaneeringuga sadama ehitamisega kaasnevate võimalike oluliste keskkonnamõjude väljaselgitamine, mõjude olulisuse ja ulatuse hindamine ning negatiivsetele mõjudele vajalike leevendavate meetmete väljapakkumine.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Paikuse vald
Maakond:
Pärnu maakond
Klient:
Paikuse Vallavalitsus
Tähtaeg:
26.02.2010
Valmimisaeg:
26.02.2009 — 26.02.2010
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee