Riigiküla kalmistu jäätmekava KSH aruande eelnõu

Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr V 6-8/11/25255-6 (24.11.2010 a).

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Vaivara vald
Maakond:
Ida-Viru maakond
Klient:
Vaivara Kalmistud SA
Tähtaeg:
29.11.2010
Valmimisaeg:
30.04.2010 — 29.11.2010
Sisestas: