Rootsi kinnistu maatüki ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Mäksa vald
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Andrus Bork
Tähtaeg:
07.04.2016
Valmimisaeg:
16.03.2016 — 07.04.2016
Sisestas: