Rumbi silla rekonstrueerimise tööprojekti (2017) keskkonnamõju hindamise (KMH) eelhinnang

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Türi vald
Maakond:
Järva maakond
Klient:
Riigimetsa Majandamise Keskus
Tähtaeg:
07.02.2018
Valmimisaeg:
15.11.2017 — 07.02.2018
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee