Rummu lubjakivikarjääri mäeeraldiselt maavara kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine

KMH aruanne kiideti heaks Keskkonnaameti kirjaga 06.05.2014. a nr HJR 6-7/14/21977-18.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Vasalemma vald
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Erksaar OÜ
Tähtaeg:
05.05.2014
Valmimisaeg:
20.05.2012 — 05.05.2014
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee