Ruu uuringualal leviva ehituslubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruande ajakohastamine

Heaks kiidetud 03.07.2018. a Keskkonnaameti kirjaga nr 6-3/18/4404-9

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Jõelähtme vald
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Väo Paas OÜ
Tähtaeg:
03.07.2018
Valmimisaeg:
30.01.2014 — 03.07.2018
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee