SA KIK rahastustaotluse koostamine Sõmeru valla Ubja küla ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise II etapi tööde teostamiseks

Valdkond:
Riigihanked ja rahastustaotlused
Vald:
Sõmeru vald
Maakond:
Lääne-Viru maakond
Klient:
Sõmeru Vallavalitsus
Tähtaeg:
03.08.2015
Valmimisaeg:
14.07.2015 — 03.08.2015
Sisestas:
Kristjan Karabelnik, 50 39 010; E-post: kristjan[ätt]alkranel.ee