SA KIK rahastustaotluse koostamine Surju valla Jaamaküla küla ühisveevärgi torustike rekonstrueerimiseks

Valdkond:
Riigihanked ja rahastustaotlused
Vald:
Surju vald
Maakond:
Pärnu maakond
Klient:
Surju Vallavalitsus
Tähtaeg:
02.02.2015
Valmimisaeg:
12.01.2015 — 02.02.2015
Sisestas:
Kristjan Karabelnik, 50 39 010; E-post: kristjan[ätt]alkranel.ee