Saadjärve külas asuvate Lingukivi ja Mõisatalli maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

Käesolev töö annab eelhinnangu Tartumaal Tartu vallas Saadjärve külas asuvate Lingukivi ja Mõisatalli maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu elluviimisega kaasnevate keskkonnamõjude kohta. Töö on koostatud hr. Aivar Kõiv ja OÜ Alkranel vahel sõlmitud kokkuleppe (e – kiri 01.04.09) alusel.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Tartu vald
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Aivar Kõiv
Tähtaeg:
30.07.2009
Valmimisaeg:
31.03.2009 — 30.07.2009
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee