Sademevee ja maaparanduse ning üleujutusprobleemide kaardistamine

Valdkond:
Asukohavaliku analüüs, maakasutuse kitsenduste väljaselgitamine enne planeerimist või tegevuslubade taotlemist, Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Mustvee vald
Maakond:
Jõgeva maakond
Klient:
Mustvee Vallavalitsus
Tähtaeg:
30.06.2020
Valmimisaeg:
17.01.2020 — 30.06.2020
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee