Saku mõisapargi tiigi paisule kalapääsu rajamise eelprojekti keskkonnamõju hindamine

Aruanne on heakskiidetud.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Saku vald
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Saku Vallavalitsus
Tähtaeg:
04.06.2011
Valmimisaeg:
05.01.2011 — 04.06.2011
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee