Sillaotsa 3 maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju streteegiline hindamine

Valminud on Saue vallas Jõgisoo külas asuvale Sillaotsa 3 maaüksusele (72703:002:0189) koostatava detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Saue linn
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Swecon AS
Tähtaeg:
09.02.2009
Valmimisaeg:
16.06.2008 — 09.02.2009
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee