Soomukse II kruusakarjääri keskkonnaalane eksperthinnang

Kadrina Vallavalitsuse korralduse nr 196 (12.05.2010) ja Keskkonnaameti Viru regiooni kirja nr V 10-5/22428-2 (19.05.2010) alusel teostati Soomukse II kruusakarjääri kaeveloa taotlusele täiendav ekspertarvamus, mis muuhulgas käsitles järgnevaid aspekte:

1. Keskkonnaseisundi hinnang, keskendudes geoloogilisele ja hüdrogeoloogilisele olukorrale, Soomukse II kruusakarjääri piirkonnas.
2. Kaevetööde meetodid ja tootmisprotsess.
3. Eeldatava keskkonnamõju ulatus, olulisus ja riskitegurid rohelise võrgustiku, maastiku ning põhja- ja pinnavee seisukohast.
4. Eeldatava negatiivse mõju leevendamise võimalused ja meetmed.
5. Koond- ehk lõppjäreldused (sh soovitused).

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis, Keskkonnaload ja keskkonnalubade taotlemine ja aruandlus
Vald:
Kadrina vald
Maakond:
Lääne-Viru maakond
Klient:
Metsatervenduse OÜ
Tähtaeg:
24.05.2010
Valmimisaeg:
17.05.2010 — 24.05.2010
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee