Supilinna teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) vajalikkuse eelhinnangu koostamine

Töö teostamisel lähtutakse kehtivatest õigusaktidest ja –normidest, juhendmaterjalidest, avalikult kasutatavates andmebaasides sisalduvast teabest, varasematest teemakohastest dokumentidest ning analoogiatest.

Valdkond:
Eelhindamine, eelhinnang, Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Tartu linn
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Tähtaeg:
14.09.2010
Valmimisaeg:
30.06.2010 — 14.09.2010
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee