SW Soojus OÜ ohtlike jäätmete käitluslitsentsi KMH aruanne

Valminud on SW Soojus OÜ ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse KMH aruanne.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Paldiski linn
Maakond:
Harju maakond, Rapla maakond
Klient:
SW Soojus OÜ
Tähtaeg:
26.04.2009
Valmimisaeg:
07.07.2008 — 26.04.2009
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee