Tajaali kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu (DP) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Lääne-Nigula vald
Maakond:
Lääne maakond
Klient:
Lääne-Nigula Vallavalitsus
Tähtaeg:
23.05.2018
Valmimisaeg:
23.04.2018 — 23.05.2018
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee