Tallinn, Männiliiva tn 6 ja J. Sütiste tee 27a kruntide detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr HJR 6-5/15/30131-11 (30.10.2015 a).

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Tallinn
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Tallinna Tehnikaülikool
Tähtaeg:
30.10.2015
Valmimisaeg:
27.02.2012 — 30.10.2015
Sisestas: