Tallinna Nõmme linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

OÜ Alkranel teatab, et on valminud Tallinna Nõmme linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis, Mürauuringud, müra hindamine ja müralevi modelleerimine
Vald:
Tallinn
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Tallinna Keskkonnaamet
Tähtaeg:
02.11.2009
Valmimisaeg:
28.02.2009 — 02.11.2009
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee