Tammissaare (91804:001:0370) ja Tamulaääre (91804:001:0244) maaüksuste ning nende lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

DP üldeesmärk: Tammisaare ja Tamulaääre kinnistutele väikeelamute rajamise võimaluse selgitamine. Ette ei ole näha riigipiiriülest mõju.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Võru vald
Maakond:
Võru maakond
Klient:
Comex Invest OÜ
Tähtaeg:
29.04.2014
Valmimisaeg:
02.06.2013 — 29.04.2014
Sisestas: