Tamula järve hea seisundi säilitamiseks vajalikud uuringud ja tegevused

Koostöös OÜ-ga IB Urmas Nugin on valminud Tamula järve hea seisundi säilitamiseks vajalike uuringute ja tegevuste aruanne ning projektdokumentatsioon. Töö eesmärgiks on välja selgitada tegevused, mis on vajalikud Tamula järve tervendamiseks ja korrashoiuks, et vältida veekogu veekvaliteedi halvenemist ning kaldaalade mudastumist ja kinnikasvamist. Töö mahus esitatakse projektdokumentatsioon Tamula ranna-ala sademevee ärajuhtimiseks ja kaldaala puhastamiseks Spring kohvikust kuni linnapiirini.

Valdkond:
Konsultatsioonid ja keskkonnauuringud
Vald:
Võru vald, Võru linn
Maakond:
Võru maakond
Klient:
Võru Linnavalitsus
Tähtaeg:
30.10.2012
Valmimisaeg:
25.10.2011 — 30.10.2012
Sisestas: