Tartu Aardlapalu prügila sulgemisprojekti keskkonnamõju hindamine

KMH algatati vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 6 lg 1 p 24 ja 11 lg 3. KMH aruanne on heaks kiidetud 08.04.2009.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Haaslava vald, Ülenurme vald
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Cleanaway AS
Tähtaeg:
17.03.2009
Valmimisaeg:
28.08.2008 — 17.03.2009
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee