Tartu biojäätmete käitlusuuring

Käesoleva töö eesmärgiks oli analüüsida Tartu linnas korraldatud jäätmeveoga kokku kogutavate biolagunevate jäätmete (köögi- ja sööklajäätmed ning aia- ja haljastusjäätmed) käitlemise võimalusi. Seejuures on töö keskmeks ringmajanduslik majandusmudel ning Tartu linna biojäätmete käitlemiseks sobiva lahenduse leidmiseks seatakse esikohale ressursside jätkusuutlik kasutamine.

Valdkond:
Konsultatsioonid ja keskkonnauuringud
Vald:
Tartu linn
Maakond:
Klient:
Tartu linn
Tähtaeg:
21.12.2022
Valmimisaeg:
31.08.2022 — 21.12.2022
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee