Tartu linn – kesklinna vooluveekogude ehituskeeluvööndid, konsulteerimine

Valdkond:
Üld-, detail- ja teemaplaneeringute koostamine ning analüüsimine, Arengukavad ja planeeringud, Asukohavaliku analüüs, maakasutuse kitsenduste väljaselgitamine enne planeerimist või tegevuslubade taotlemist, Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Tartu linn
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Tähtaeg:
23.03.2016
Valmimisaeg:
10.02.2016 — 23.03.2016
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee