Tartu linna jäätmekava tööprojekt aastateks 2003-2007

Eesmärk: määratleda Tartu linna jäätmehoolde alased arengusuunad järgnevateks aastateks. Koostatud jäätmekava esitab Tartu linna üldiseid andmeid, kirjeldab ning analüüsib Tartu jäätmemajanduse hetkeolukorda ja annab ülevaate jäätmemajandust reguleerivatest õigusaktidest. Lisaks sellele püstitab käesolev jäätmekava Tartu jäätmehoolde eesmärgid aastateks 2003-2007 ning esitab jäätmehoolde eesmärkide teostamise tegevuskava.

Valdkond:
Arengukavad ja planeeringud
Vald:
Tartu linn
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond
Tähtaeg:
02.01.2005
Valmimisaeg:
19.11.2002 — 02.01.2005
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee