Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-2025 keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Tartu linn
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Tartu Veevärk AS
Tähtaeg:
27.10.2011
Valmimisaeg:
28.09.2011 — 27.10.2011
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee